Polityka prywatności Facebook
II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Jako twórca w/w fanpage’y Administratorem Danych osobowych jest Urszula Rogalla-Ładniak.
Drugim administratorem Danych osobowych jest Facebook.
Szczegóły zasady dotyczące przetwarzania Danych osobowych przez Facebook znajdziesz tu: https://www.facebook.com/privacy/policy
III. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, w szczególności dotyczące przetwarzania Twoich Danych osobowych, możesz się ze mną skontaktować mailowo pod adresem czesc@ladneobrazki.com
IV. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Jako Administrator fanpage’y podejmuję działania, aby w jak najwyższym stopniu zabezpieczyć Dane osobowe.
V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Obsługa fanpage’a
Cele i podstawy przetwarzania:
Obserwując mój fanpage, lajkując/komentując moje posty sprawiasz, że chcąc nie chcąc przetwarzam Twoje dane osobowe, które zostały ujawnione przez Ciebie na naszych profilach w portalach społecznościowych. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
umożliwienia Tobie aktywności na moim profilu, udzielania odpowiedzi na Twoje komentarze, przekazywania informacji o moich wydarzeniach/produktach/promocjach, statystycznych i analitycznych, ewentualnej obrony przed roszczeniami.
Dobrowolność podania Danych osobowych i konsekwencje ich niepodania:
Podanie Danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy.
Okres przechowywania Danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami wskazanymi w polityce prywatności Facebooka dostępnej tu:
https://www.facebook.com/privacy/policy Nie mam wpływu na to jak długo Facebook przechowuje Dane osobowe.
W każdym momencie możesz przestać obserwować mój fanpage i wtedy znikniesz z listy obserwatorów. Możesz również skasować swoje komentarze i usunąć polubienia. Jeżeli tego nie zrobisz Twoje komentarze i polubienia będą cały czas widoczne na moim fanpage’u dla innych osób.
Obsługa wiadomości
Cele i podstawy przetwarzania:
Napisanie do mnie wiadomości za pośrednictwem Messengera łączy się z przekazaniem mi Twoich Danych osobowych, w tym Danych jakie przekazujesz mi bezpośrednio w wiadomości.
Przetwarzam Twoje dane w celu prowadzenia z Tobą korespondencji i ewentualnego podjęcia związanych z tym czynności.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest mój uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Mój uzasadniony interes polega na udzieleniu odpowiedzi na Twoją wiadomość i ewentualnym pojęciu innych towarzyszących temu czynności. 
Dobrowolność podania Danych osobowych i konsekwencje ich niepodania:
Podanie Danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy. Okres przechowywania Danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami wskazanymi w polityce prywatności Facebooka dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy
Marketing
Cele i podstawy przetwarzania:
Wykorzystywany przeze mnie system reklam Facebook Leads Ads może wiązać się z przetwarzaniem Danych osobowych. Dane jakie zbieram oraz cel zbierania tych danych za każdym razem wnika z treści i funkcji danej reklamy. Jeśli w mojej reklamie świadomie i dobrowolnie zostawisz swoje dane osobowe, może się to wiązać z próbą podjęcia przeze mnie kontaktu w celach marketingowych.
Przetwarzam Twoje dane osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgodę w każdym momencie możesz cofnąć, co nie wpływa na przetwarzanie Danych jakie miało miejsce przed jej wycofaniem. Dobrowolność podania Danych osobowych i konsekwencje ich niepodania:
Podanie Danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy.
Okres przechowywania Danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami wskazanymi w polityce prywatności Facebooka dostępnej  pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy
VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Twoich Danych osobowych mogą być: podmioty powiązane ze mną osobowo, moi zleceniobiorcy wykonujący na moją rzecz usługi, w szczególności w zakresie marketingu i reklamy oraz inne podmioty, które świadczą dla mnie usługi i uzyskują dostęp do Danych, jeżeli zakres ich pracy wymaga dostępu do tych Danych.
Dodatkowo zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa Twoje Dane mogę udostępnić organom państwowym, w szczególności: urzędom skarbowym, Policji, sądom, prokuraturom.
VII. REKLAMY (FACEBOOK ADS)
Korzystam z Facebook Ads, które pozwalają mi targetować reklamy do wskazanych grup docelowych. Nie pozwala to jednak na identyfikację użytkowników co oznacza, że nie przetwarzam tego rodzaju Danych osobowych.
VIII. TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH
Przysługują Ci następujące prawa:
prawo dostępu do Twoich Danych, a więc prawo do uzyskania od mnie informacji, czy Twoje Dane są przetwarzane, a jeżeli tak to w szczególności informacje o celach przetwarzania, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych itp.;
prawo do uzyskania kopii Danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
prawo do sprostowania, czyli prawo do poprawienia nieprawidłowych i/lub niekompletnych Danych;
prawo do usunięcia Danych – np. gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem, albo nie ma podstaw, abym je przetwarzała;
prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie zaprzestaję dokonywania operacji na Danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziłeś/aś zgodę, oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania Danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
prawo do przenoszenia Danych, czyli prawo do uzyskania Danych w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt, albo prawo do żądania przeniesienia Twoich Danych bezpośrednio do innych administratorów, gdy jest to technicznie możliwe;
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (dotyczy głównie przetwarzania Danych w celach marketingowych);
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych – np. poprzez zmianę ustawień przeglądarki dot. plików cookies. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;
prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje Dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych przysługuje, gdy:
przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś lub
Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeżeli masz do nas żądania związane z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych, skontaktuj się ze mną w sposób opisany w punkcie III. Polityki.
IX. PLIKI COOKIES
Z uwagi na fakt, że fanpage znajduje się w portalu społecznościowym Facebook wszystkie pliki cookies pochodzą od Facebooka. Nie mam wpływu na ich wykorzystanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się na tej stronie: https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/

Back to Top